zaterdag 31 augustus 2013

Op weg naar de Bruiloft

Op weg naar de bruiloft
Onlangs was ik aanwezig op een bruiloft. Twee mensen, die elkaar trouw beloven voor de rest van hun leven. Als christenen zeggen we dan: 'tot de dood hen scheid óf tot de dag dat Christus terug komt'. Twee mensen door God samengebracht en samengevoegd. "En Jezus vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ (Matteüs 19:5,6) 

In deze woorden van Jezus zijn de woorden te herkennen uit Genesis 2: "God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.” (Genesis 2:18) Als Adam haar ziet is hij dolblij: ”Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’ Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.” (Genesis 2:23,24)

Een van de mooie dingen van lezen in de Bijbel vind ik, dat God door Zijn Geest soms ineens je ogen opent voor de prachtige lijnen die er in te trekken zijn en van daar uit de diepere betekenis leert ontdekken. Zo ook als het gaat om een bruiloft.

God brengt direct na de schepping twee mensen samen. Door de Bijbel heen wordt dit beeld steeds weer gebruikt als beeld voor de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Denk bijvoorbeeld, aan het boek Hooglied, waarin het gaat over Salomo en zijn bruid, maar waarin we tegelijk ook het beeld mogen zien van Christus en Zijn bruid.

Nog een paar voorbeelden:

"Want je maker neemt je tot vrouw ... (Jesaja 54:5)
"Ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal je hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn." (Hosea 2:21,22)
"Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon." (Matteüs 22:2)
"Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven." (Efeziërs 5:25)

In dit verband is het opvallend, dat het eerste wonder dat Jezus doet op een bruiloft is. Na gedoopt te zijn, begint Jezus op de bruiloft in Kana Zijn bediening. Ik geloof niet dat dat toevallig is! Tot op heden dacht ik altijd, dat het ging om het wonder zelf, waarin Jezus Zijn macht laat zien. En ook om het geduld dat Jezus vraagt van Zijn moeder. Maar in de lijn van het beeld van de Christus en Zijn bruid krijgt deze geschiedenis een nog veel diepere betekenis! Zeker wanneer we de lijn nog even verder door trekken, namelijk naar wat ons in Openbaringen wordt aangekondigd: de bruiloft van het Lam. "Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar." (Openbaring 19:7)
Is dat niet prachtig? Jezus begint zijn bediening op een bruiloft en eindigt deze eveneens op een bruiloft, namelijk op de dag dat Zijn Vader Hem Zijn bruid geeft! 

Na de zondeval is niet alleen de relatie tussen Adam en zijn bruid veranderd, maar daarin ook de weerspiegeling van de relatie tussen de mens, als de bruid, en Gods Zoon! Goddank heeft Hij het daar niet bij laten zitten: "Vijandschap sticht ik tussen jou (satan) en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’ " (Genesis 3:15) Jezus moet de schuld van de mensen op zich nemen en sterven om hen zo eens als Zijn bruid te kunnen omarmen! En met dat in het vooruitzicht klinkt er voor ons een krachtige oproep: Zorg dat je klaar bent voor die bruiloft en roep ook anderen daartoe op! 

"Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: "Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” (Matteüs 22:4)

Een uitnodiging voor iedereen, maar wel met een einddatum: "Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd." (Matteüs 25:10) Als het feest eenmaal is begonnen, ben je te laat! Te laat om de uitnodiging aan te nemen, maar ook te laat om anderen de uitnodiging door te geven. Zo wordt iedereen hier aangesproken! 

“Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.” (Openbaring 19:9) Het is mijn gebed om die uitnodiging ook door te mogen geven aan anderen! Christus verlangt naar jou en mij! Naar ons allemaal samen. Neem jij de uitnodiging aan? En geef je hem door?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten