zondag 26 januari 2014

Christus leeft in mij

Met Christus opgestaan in een nieuw leven
Onlangs zag ik een filmpje van SDOK: Het verhaal van Habila. Het raakte me diep! Voor de ogen van zijn vrouw en zoontje werd hij neergeschoten door moslimextremisten. De reden: Hij weigerde om Jezus te verloochenen. "Ben je bereid om als Christen te sterven?" vroegen ze hem. Ja, was het antwoord van Habila. Voor dood lieten ze hem achter.

Maar Habila leefde nog! Na negen uur lang bloedend op de grond te hebben gelegen met zware verminkingen in zijn gezicht wordt hij naar een ziekenhuis gebracht. Daarna volgt nog een langdurig traject. Er moeten zware operaties plaats vinden, maar wanner het zover is, staan de artsen voor een raadsel! Een bot- en huidtransplantatie blijken niet meer nodig. Er is nieuw bot aangegroeid en en de huid is zich aan het herstellen! "Een wonder van God!" aldus Habila. 

Ik moet denken aan de woorden van Job: "Met vlees en huid ben ik door u bekleed, met botten en pezen hebt u mij samengeweven. U schonk mij het leven en de liefde, uw zorg heeft mij bewaard." (Job 10:11-12). God doet dat in de buik van een moeder, maar kan het ook daar buiten. Habila heeft het aan den lijve ondervonden!

maandag 13 januari 2014

Laat jij je kleden?

witte kleren
Onlangs hoorde ik een preek over Genesis 3:9: "Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’" Het zette mij aan het denken en bleef mij bezig houden. Adam en Eva hadden alles wat ze nodig hadden. Maar satan fluisterde hen in, dat er nóg meer te halen viel. "‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ "(Genesis 3:4-5) Inderdaad, er was meer dan ze hadden. Eén hap van de vrucht die hen verboden was, was genoeg om het zich toe te eigenen. Maar als ze het dan eenmaal hebben, brengt het niets dan ellende.

Het volmaakte leven in Gods nabijheid is verdwenen. Adam en Eva zagen elkaar zoals God hen zag: volmaakt. Nu dat leven in Gods licht kapot gemaakt is, kunnen ze ook niet langer onbevangen naar elkaar kijken. "Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van." (Genesis 3:7) 

Juist die delen van het lichaam, die God gemaakt heeft om als man en vrouw een eenheid te vormen, willen ze nu voor elkaar bedekken! Ineens ligt er een sluier over deze eenheid. Man en vrouw trekken zich van elkaar terug. En als God naar hen toe komt, verstoppen ze zich ook voor Hem! Elke relatie is kapot gemaakt!

zondag 5 januari 2014

Kijken door een andere bril

3D bril
Onlangs heb ik een 3D-film gekeken. Je moet een 3D-bril opzetten om de film te kunnen bekijken. Doe je dat niet, dan kun je de film in principe gewoon bekijken. Het beeld is alleen wat wazig, niet helemaal scherp en bovendien tweedimensionaal. Wil je de film echt bekijken zoals deze is bedoeld, dan moet je de 3D-bril opzetten. Pas dan zie je alles scherp en zie je de diepte, het 3D-effect. De bril verandert niets aan de film zelf, maar wel aan wat ik te zien krijg.

Hieraan moest ik denken bij het lezen van deze tekst: "Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold." (Kolossenzen 2:12-13) Dit zegt alles over hoe God naar mij kijkt: schoongewassen en levend! Om mij zo te zien, zet God als het ware een bril op, namelijk: Christus. Als God naar mij kijkt ziet hij niet meer mijn gebreken, mijn vuiligheid, mijn zonden, maar Hij ziet Jezus! 

vrijspraak
"God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost." (Romeinen 3:22-24)