zondag 5 januari 2014

Kijken door een andere bril

3D bril
Onlangs heb ik een 3D-film gekeken. Je moet een 3D-bril opzetten om de film te kunnen bekijken. Doe je dat niet, dan kun je de film in principe gewoon bekijken. Het beeld is alleen wat wazig, niet helemaal scherp en bovendien tweedimensionaal. Wil je de film echt bekijken zoals deze is bedoeld, dan moet je de 3D-bril opzetten. Pas dan zie je alles scherp en zie je de diepte, het 3D-effect. De bril verandert niets aan de film zelf, maar wel aan wat ik te zien krijg.

Hieraan moest ik denken bij het lezen van deze tekst: "Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold." (Kolossenzen 2:12-13) Dit zegt alles over hoe God naar mij kijkt: schoongewassen en levend! Om mij zo te zien, zet God als het ware een bril op, namelijk: Christus. Als God naar mij kijkt ziet hij niet meer mijn gebreken, mijn vuiligheid, mijn zonden, maar Hij ziet Jezus! 

vrijspraak
"God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost." (Romeinen 3:22-24)

Elke keer wanneer ik dit lees en tot me door laat dringen ben ik er weer van onder de indruk! Zoals God naar mij kijkt, in Christus, zo mag ik ook naar mijzelf kijken: schoongewassen, rechtvaardig en levend! In deze teksten komen er een tegenstellingen naar me toe: Ik was dood, maar ben levend. Ik was een ter dood veroordeelde, maar ben nu vrij. Ik kon niet in de nabijheid van God komen, maar nu wel. Er heeft een verandering plaats gevonden in hoe God naar mij kijkt. Die verandering zit hem in wat Christus heeft gedaan. Hij stierf aan het kruis voor de zonden; ook die van mij. "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1) 

bril van Christus
Het enige dat ik hoef te doen is dat in geloof aannemen. Dat geloof geeft God mij door Zijn Geest. In Romeinen 8 zegt Paulus: "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘ Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn." (Romeinen 8:15-16) 

Ik ben een kind van God, schoongewassen door het bloed van Christus en heb daardoor een nieuw leven gekregen. Een leven dat niet langer uitloopt op de dood, maar in eeuwig leven met en voor God. Dat het lukt om zo naar mijzelf te kijken, is alleen mogelijk omdat de Heilige Geest mij helpt om de juiste bril op te zetten. Het is aan mij zelf of ik me laat helpen om die bril op te zetten. 

Ik heb een keuze: Blijf ik naar mijzelf kijken als zondig mens met veel fouten, gebreken en tekortkomingen? Of kijk ik naar mezelf als schoongewassen en bevrijd? In het eerste geval ga ik voorbij aan Galaten 5:1. Wanneer ik maar blijf kijken naar mijzelf als zondig mens, dan heeft die zonde mij toch nog in zijn greep. Satan is er als de kippen bij om mij te bevestigen in mijn slechtheid.

andere focus
Ben ik dan niet meer zondig wanneer ik de 'bril van Christus' op zet? Die vraag komt regelmatig naar voren in gesprekken die ik heb. Ik vergelijk het wel eens met regen. Wanneer het buiten regent, kan ik voor het raam gaan staan en treuren om en klagen over de regen. Ik kan er ook voor kiezen om met de rug naar het raam te gaan zitten en te genieten van het feit, dat ik binnen droog zit, dat het binnen lekker warm en gezellig is. Wanneer ik kies voor dat laatste, verandert er niets aan de regen. Het regent nog steeds, maar het heeft geen effect meer op mijn stemming. Bovendien geniet ik van datgene wat ik heb.

Wanneer ik kijk naar mijzelf met de 'bril van Christus' ben ik nog steeds een mens die zonde doet en leef ik nog steeds in een zondige wereld. Maar mijn focus ligt niet daar, maar op de vrijheid die ik heb gekregen. Als God niet langer naar mijn zonden kijkt, wie ben ik dan om daar telkens weer op terug te komen?!

gedreven door Liefde
Wanneer ik met de 'bril van Christus' op naar mijzelf kijk, dan ga ik zo ook naar andere mensen kijken en naar alles wat ik doe. Het kan niet anders of mijn leven verandert er door. "Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Korinthiërs 5:17) Paulus zegt in de brief aan de Romeinen: Wanneer ik in Christus ben, dan heerst de genade in mijn leven (Rom.5:21), dan stel ik mijn leven in dienst van de gerechtigheid (Rom.6:18), ben ik aan God toegewijd (Rom.6:22), dien ik de nieuwe orde van de Geest (Rom.7:6), dan spreek ik de waarheid (Rom.9:1), ben ik samen met anderen één lichaam (Rom.12:5), leef ik een leven dat past bij de dag oftewel het daglicht kan verdragen (Rom.13:13), geef ik niet toe aan mijn eigen wil die begeerten in mij opwekt (Rom.13:14), richt ik mij op het belang van de ander (Rom.15:2). Oftewel: "Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt." (2 Korinthiërs 5:14-15)

Wat een geweldig evangelie! God de Vader neemt mij in genade aan. Jezus Christus Zijn Zoon stierf daarvoor aan het kruis. De Heilige Geest brengt mij er toe om mijzelf aan God toe te wijden en mijn nieuwe leven in vrijheid te omarmen. Is dat niet de mooiste en meest geweldige 3D-bril die er bestaat? Het laat mij mijzelf zien zoals God mij ziet. Het laat mij alles in het leven weer scherp zien, namelijk zoals God het heeft bedoeld. Het laat mij weer diepte en diepgang zien en het laat mij naar de ander en naar de wereld kijken zoals God dat doet.

"Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:14-21)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten