zondag 16 februari 2014

Samen kerk zijn

Samen kerk zijn
Waar ben jij nu echt fan van? En hoe ver ga je daar in? Mensen kunnen fan zijn van heel wat zaken: van bepaalde muziek, een muziekgroep of zanger, van een bepaalde sport of sportclub, van een tv- of radioprogramma, van gamen, enzovoort. Voor de een blijft dat beperkt tot een vorm van ontspanning, anderen laten er alles voor schieten om maar niets te hoeven missen.
In veel gevallen delen ze hun passie met hun partner, vriend, vriendin of vriendengroep. Samen iets beleven, er samen over kunnen praten, dingen uitwisselen is vele malen leuker dan het allemaal alleen te doen en te beleven.

fandag
Onlangs ging ik met mijn dochter naar de fan-dag van Checkpoint, een TV-programma van de EO. Honderden kinderen stroomden samen. Allemaal met dezelfde passie. Als je de mogelijkheid hebt om de hoofdrolspelers van het programma live te ontmoeten en met ze op de foto te gaan, dan laat je die kans niet voorbij gaan. Ook wil je natuurlijk als eerste de laatste nieuwtjes horen. En wat is er leuker dan met anderen die dezelfde passie hebben te praten over wat je nu eigenlijk zo leuk vindt. Samen genieten. Het voelt haast als één grote familie.

De makers van het TV-programma speelden hier handig op in. Op verschillende plekken kon je ‘gadgets’ kopen: een rugtas, een trui of t-shirt, een pet, een poster. En natuurlijk wil je die hebben als echte fan! Het geeft een gevoel van erbij horen. Eén grote familie, zeg maar. Met deze gadgets draag je uit dat je fan bent en maak je meteen ook weer reclame. Het maakt anderen nieuwsgierig. En zo groeit de familie van fans.

zondag 9 februari 2014

Zeven lessen om Gods stem te leren verstaan

Bijbel lezen om Gods stem te verstaan
Naar aanleiding van mijn overdenking 'Niet mijn plannen, maar Zijn plan' kreeg ik verschillende reacties en had ik verschillende gesprekken over hoe je dan weet wat Gods plan is. Het meest eenvoudige antwoord daar op is, dat God Zijn plan in de Bijbel voor ons uiteen zet. Sterker nog, we lezen daarin ook hoe God bezig is om dat plan te realiseren. Wil je dus Gods plan weten? Lees dan in de Bijbel!

In Efeziërs 1 wordt Gods plan kort samengevat: "In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus." (Efeziërs 1:4-10) 

God is bezig om hemel en aarde onder heerschappij van Christus te brengen. En Hij heeft ons uitgekozen om met Hem als profeet, priester en koning voor eeuwig te heersen. En omdat Christus al is gestorven, mogen wij daar ook nu al gestalte aan geven. Samen zijn we beeld van Christus en hebben we de opdracht om Zijn Koninkrijk te verkondigen.

zondag 2 februari 2014

Niet mijn plannen, maar Zijn plan

Niet mijn plannen, maar Zijn Plan
Elke dag weer geniet ik van het lezen in de Bijbel. Wat een geweldige dingen staan daar in. Het inspireert mij, het zet me in beweging. Vaak borrelen er allerlei ideeën in me op. Misschien kan ik dit, misschien kan ik ... In mijn gebed zie ik dat terug. Ik bespreek mijn ideeën en plannen met mijn Vader in de hemel. Vaak is mijn gebed heel concreet: Wilt U mij geven dat ik ...? Wilt u mijn plannen zegenen? Wil u laten zien hoe ik dit of dat kan doen?

Vandaag werd ik even stil gezet. Ik hoorde een preek over Jozua. "Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ De man antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.’ Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?’ De aanvoerder van het leger van de HEER zei tegen Jozua: ‘Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig.’ Jozua deed wat hem bevolen was." (Jozua 5:13-15)

Jozua wordt hier van leider een volger. De Engel van de Heer bepaalt Jozua er bij, dat hij als leider in dienst staat van God. Het gaat niet om hem en zijn eigen plannen, maar om wat God wil! Als leider zal Jozua heel wat plannen gemaakt hebben. Plannen die ongetwijfeld heel goed bedoeld waren en vanuit een verlangen om God te dienen. En toch zet God Jozua even stil. "Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig."