vrijdag 30 mei 2014

Niet slapen maar bidden

Niet slapen maar bidden
"Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen." (Lucas 9:23) Dat is de les die Jezus Zijn discipelen leert. Jezus volgen, betekent de weg gaan die Hij ging. Geen gemakkelijk leven dus met alleen naar blijheid, vrolijkheid en geluk. Integendeel! Alleen langs die weg wordt Gods Koninkrijk zichtbaar in deze wereld die in de macht is van het kwaad. 

Door de hele Bijbel heen lees ik hoe die twee machten tegenover elkaar staan. Het goede tegenover het kwade, het licht tegenover de duisternis, God tegenover satan en de machten van deze wereld. Door de zondeval is de mens in de macht gekomen van het kwaad. En juist daarom kwam Jezus op aarde. "Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader." (Galaten 1:4) Om de mensen te bevrijden uit deze macht en hen over te brengen naar Zijn Koninkrijk. En satan en zijn kwade machten zullen er alles aan doen om dat te voorkomen.

zondag 11 mei 2014

Vruchtbaar zijn: zegen én opdracht

Vruchtbaar zijn - zegen en opdracht
Vruchtbaarheid is een zegen van God, maar tegelijk ook een opdracht. Direct nadat God de mensen schiep, zei Hij tegen hen: "Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’"(Genesis 1:28) God zegent de mens met vruchtbaarheid en geeft hen vanuit die vruchtbaarheid de opdracht om te heersen over de schepping. Maar de mens geeft de heerschappij uit handen. Hij faalt in datgene waarvoor hij bestemd is. 

begin van herstel
Maar God laat het daar niet bij! Hij kondigt direct herstel aan! En daarom klinken na de zondvloed wederom die woorden om de mens te herinneren aan zijn opdracht. Eerst zegt Hij over de dieren: "Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken." (Genesis 8:17) En dan staat er: "Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht." (Genesis 9:1-2) 

zondag 4 mei 2014

Vrucht dragen, onkruid wieden of geen van beide?


Vrucht dragen, onkruid wieden of geen van beide?
‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren.’ (Lucas 8:5-8)

Jezus vertelt de gelijkenis aan een grote mensenmassa die is toegestroomd. Hij trekt rond "om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen." (Lucas 8:1) Allemaal zijn ze gekomen om naar Zijn woorden te luisteren. Allemaal geïnteresseerd in Zijn boodschap. Aan de buitenkant geen verschil! Maar Jezus kijkt niet naar de buitenkant, maar naar hun hart. En daarom houdt Jezus hen een spiegel voor. Door middel van een verhaal stelt hij hen een vraag: Draait jouw leven om vrucht dragen, om onkruid wieden of om geen van beide?