maandag 21 juli 2014

Kijk eens door Gods ogen

Kijk eens door Gods ogen
Regelmatig hoor ik christenen zeggen, dat ze zich niet veilig voelen in hun gemeente. Huiskringen die niet goed draaien omdat mensen zich niet veilig voelen. Hoe vaker ik het hoor, hoe meer het me raakt! Het ergste vind ik nog, dat het wel geconstateerd wordt, maar min of meer als een gegeven wordt geaccepteerd. Of men zegt, dat het tijd nodig heeft ... Ik ben er echter van overtuigd, dat Jezus dit nooit zou accepteren!

In de Bijbel gaat het regelmatig over het oog, over kijken en over zien. Het oog staat nooit op zichzelf. Het oog registreert iets, dan volgt er een gedachte en deze gedachte leidt tot een actie of tot bepaalde uitspraken. Wát ik doe of zeg is het resultaat van mijn gedachten en de keuzes die ik daarin maak.

Eva zag de vrucht, woog voor zichzelf af wat het eten ervan haar op zou leveren en maakt de keuze om te eten. "De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan." (Genesis 3:6) 

zondag 6 juli 2014

De schepping kijkt naar jou uit!

De schepping kijkt naar jou uit
Je hoeft de krant maar open te slaan, het nieuw te kijken op TV of te luisteren op de radio, de nieuwsbrieven te lezen van hulporganisaties of te luisteren naar de mensen die je persoonlijk ontmoet en je weet dat de wereld in nood is. Wat zijn er veel mensen, jong en oud, over de hele wereld voor wie het leven zwaar is en om allerlei verschillende redenen. 

Tegen die achtergrond werd ik bepaald bij Romeinen 8:19: "De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn." En de reden staat er ook bij: "Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt." (Romeinen 8:20-21) 

We kunnen ongetwijfeld allemaal ook uit eigen leven voorbeelden kunnen noemen, die iets laten zien van de nood van de schepping. Maar, zegt Paulus, er is hoop! Namelijk wanneer openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat vraagt dus om na te gaan wat de Bijbel daar verder over zegt.