maandag 21 juli 2014

Kijk eens door Gods ogen

Kijk eens door Gods ogen
Regelmatig hoor ik christenen zeggen, dat ze zich niet veilig voelen in hun gemeente. Huiskringen die niet goed draaien omdat mensen zich niet veilig voelen. Hoe vaker ik het hoor, hoe meer het me raakt! Het ergste vind ik nog, dat het wel geconstateerd wordt, maar min of meer als een gegeven wordt geaccepteerd. Of men zegt, dat het tijd nodig heeft ... Ik ben er echter van overtuigd, dat Jezus dit nooit zou accepteren!

In de Bijbel gaat het regelmatig over het oog, over kijken en over zien. Het oog staat nooit op zichzelf. Het oog registreert iets, dan volgt er een gedachte en deze gedachte leidt tot een actie of tot bepaalde uitspraken. Wát ik doe of zeg is het resultaat van mijn gedachten en de keuzes die ik daarin maak.

Eva zag de vrucht, woog voor zichzelf af wat het eten ervan haar op zou leveren en maakt de keuze om te eten. "De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan." (Genesis 3:6) 

zondag 6 juli 2014

De schepping kijkt naar jou uit!

De schepping kijkt naar jou uit
Het nieuws in de afgelopen week: 6,6 kinderen in Syrië in nood, Israëlische tieners vermoord en uit wraak ook een Palestijnse tiener, de wens om euthanasie ook voor kinderen mogelijk te maken in Nederland, een stelende moeder die haar kind bij haar vlucht achterlaat in de winkel, kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden die geweigerd worden op een school. Het is nog maar een kleine opsomming van het leed waar kinderen (en hun ouders) mee te maken hebben. 

Tegen die achtergrond werd ik bepaald bij Romeinen 8:19: "De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn." En de reden staat er ook bij: "Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt." (Romeinen 8:20-21) 

De voorbeelden waar ik mee begon, laten iets zien van de nood van de schepping. En iedereen zal uit eigen leven daar nog vele voorbeelden aan toe kunnen voegen. Maar, zegt Paulus, er is hoop! Namelijk wanneer openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat vraagt dus om na te gaan wat de Bijbel daar verder over zegt.