donderdag 28 augustus 2014

Discipelschap is een werkwoord

voetwassing
‘Discipel is geen lookalike van Jezus’ las ik onlangs als kop boven een artikel in de krant* naar aanleiding van een verschenen boek.** De term trok mijn aandacht, maar riep ook weerstand op. Je kunt 'lookalike' tweeërlei opvatten. Allereerst als iemand die een ander nadoet. Toneelspel dus en daarmee zit je, als het gaat om Jezus navolgen, inderdaad op het verkeerde spoor. Het kan ook opgevat worden als ‘willen lijken op’, bijvoorbeeld op iemand waar je tegen op kijkt.

De geïnterviewde en medeschrijver van het bewuste boek geeft echter aan, dat we niet moeten proberen te worden als Jezus. In beide gevallen loop ik dus vast met deze term. “Voor je het weet ben je meer met jezelf bezig dan met Jezus. Dan wordt discipelschap een project met punten die gerealiseerd moeten worden. Dan ligt frustratie op de loer, of je probeert het niet meer om leerling van Jezus te zijn omdat het toch niet lukt.” Frustratie over het niet kunnen voldoen aan die, wellicht zelf opgelegde, hoge verwachting. En dus is het advies om vooral leerling te zijn, onder de indruk te zijn van de Meester en te leven uit genade. Mensen willen té graag wat doen en vergeten deze basis.

Nuanceverschil
Tussen ‘willen lijken op’ en ‘willen worden als’ zit een nuanceverschil. Lezend in de Bijbel denk ik dat het een combinatie is van beide! Willen leren van de Meester en van daaruit uit willen worden als Hij. Zo lees ik, dat wie met Christus is begraven en opgestaan ook meer en meer op Hem zal gaan lijken. Daarnaast nog een paar andere teksten ter overweging, zonder volledig te willen zijn:

 • Romeinen 6:3-5
 • Romeinen 8:28-30 (evenbeeld van Christus, delen in Zijn luister)
 • 2 Korintiërs 3:18 (meer en meer naar dat beeld veranderd)
 • 2 Korintiërs 4:10 (Jezus bestaan in ons zichtbaar)
 • Galaten 4:19 (Christus gestalte krijgt in u)
 • Kolossenzen 2;6-3:4 (één met Christus)
 • Filippenzen 2:5 (gezindheid van Christus Jezus)
 • 1 Petrus 2:21 (in de voetsporen van Jezus). 
We ontvangen eerst, maar krijgen daarbij ook de opdracht om wat we ontvangen ook weer uit te delen. Precies dus, zoals Jezus zelf ook deed! Ontvangen en doen gaan hand in hand. Wat Jezus zei, werd ook zichtbaar in wat Hij deed. Geen doen om iets te verdienen. “Niet uit geldingsdrang of eigenwaan” (Filippenzen 2:3), maar doen omdat je die ander hetzelfde gunt als wat jij hebt ontvangen! Niet alleen blij zijn met Gods genade voor jou, maar die genade ook een ander gunnen.

overgave
Dat betekent allereerst: leven van wat mij geschonken wordt, namelijk het Levende Brood en het Levende Water. Het geschenk aannemen, dat Jezus Heer van mijn leven wil zijn. Degene die alle touwtjes in handen heeft. Leven uit genade en niet uit verdienste. Opvallend detail: Veel leerlingen van Jezus knapten daar op af! "‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee." (Johannes 6:65-66) Jezus volgen betekent: de touwtjes uit handen geven. En daar ligt nu precies de moeilijkheid. Ben ik bereid en heb ik vertrouwen om alles over te geven?

"Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt." (Filippenzen 2:13) Daar zit precies de verandering! Mijn situatie is niet langer 'God spreekt en ik handel', maar 'God spreekt en Jezus handelt'. Het grote wonder is dit: Wat God van mij vraagt, heeft Hij door Jezus zelf al gedaan! En door Zijn Geest stelt Hij mij in staat om Jezus daarin na te volgen. Elke dag een beetje meer!

aan het werk
Jezus volgen wordt daarmee achter de feiten aan lopen. Namelijk de feiten van wat God deed en doet door Zijn Zoon. Je laten inschakelen voor wat Hij wil en voor Zijn evangelie. Paulus schrijft aan de Filippenzen: "Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. (Filippenzen 1:3-6) Hij ziet, dat ze zich hebben laten inschakelen en dat ze zich laten gebruiken als instrument. En dat mag in het vertrouwen, dat God het werk dat Hij begint ook af zal maken.

Zo wil God mensen inschakelen voor Zijn werk. Voor iedereen heeft Hij een taak. En God wil, dat we die taak ook serieus nemen. Dat blijkt ook uit de gelijkenis die Jezus vertelt in Lucas 19. En door Gods Geest mogen we daarin meer en meer gaan lijken op onze Meester. “Voor je het weet ben je meer met jezelf bezig dan met Jezus.” werd gezegd in het genoemde artikel. Maar dat is nu juist precies waar de verandering, die Gods Geest in mij bewerkt, zichtbaar zou moeten worden! “ Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.” (Galaten 2:20) En teveel willen doen?  Zette Jezus Zijn discipelen niet heel nadrukkelijk aan het werk? Zou Hij dan voor ons een uitzondering maken? Jacobus zegt het zo: “Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.” (Jacobus 1:22)


-------------------------------------------
* Nederlands Dagblad - 22 augustus 2014
** Tijd om mee te gaan - door Wim Dekker e.a.

1 opmerking:

 1. Heel mooi geschreven. Ik houd er van om over dit onderwerp te lezen. Leerzaam.

  BeantwoordenVerwijderen