maandag 22 september 2014

Jezus als relatietherapeut

drievoudig snoer
Welk cijfer geef je jouw relatie op dit moment? En naar welk cijfer zou je toe willen? Twee veel gebruikte vragen tijdens bijvoorbeeld een relatietherapie. En vervolgens ga je samen onderzoeken hoe je daar denkt te komen. Ben je pas getrouwd, dan geef je je relatie wellicht een 9 en wil je naar een 10. Spelen er grote problemen, dan geef je wellicht een 2 en ben je al blij als je ooit weer op een 6 uit komt. Of misschien is de 9 langzamerhand een 7 geworden en kabbelt je huwelijk voort. Je zit in een bepaalde sleur, je hebt het op zich prima samen, maar diep van binnen is er toch dat verlangen naar een 8 of een 9. Zo heeft elke relatie zijn eigen geschiedenis en elk cijfer zijn eigen context.

Welk cijfer geef je jouw relatie met God? Ook daarvoor geldt, dat die relatie een geschiedenis heeft en het cijfer een context. Soms zou je het een 8 willen geven, op andere momenten misschien een 2. Goed om daar vanuit de Bijbel eens naar te kijken.

zondag 7 september 2014

Bevrijdingsfeest

brood en wijn
Avondmaal vieren; ik vind het altijd weer een bijzonder moment. Een moment van heel nauw verbonden zijn met Jezus. Allereerst omdat het gaat over Zijn lichaam en Zijn bloed, die Hij gaf voor mij. Hij stierf voor mij, zodat voor mij nieuw leven mogelijk werd. Hij stierf om voor mij vergeving mogelijk te maken. Het is een moment van vrijheid vieren. Bevrijdingsdag vieren kan niet zonder terugdenken aan hoe het was vóórdat je bevrijd werd. Maar vrijheid is pas echt vrijheid, wanneer je die vrijheid ook leeft! Paulus zegt: "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen." (Galaten 5:1)  

Het feit, dat Jezus zelf opdracht gaf om het avondmaal te vieren is een tweede aspect, waardoor ik die verbinding met Jezus ervaar. "En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. (Lucas 22:19-20) Telkens opnieuw om Mij te gedenken ... Jezus zegt hier niet: 'telkens opnieuw om je zondigheid te gedenken'. Hij zegt: "om Mij te gedenken". De focus bij het avondmaal ligt dus op Hem en niet op mij!

dinsdag 2 september 2014

Hoop in een gebroken wereld

stronk die uitloopt
Hoop ... Een woord, dat we vaak horen in deze roerige tijden. Hoop ... Het is een soort reddingsboei. Je ergens naar uitstrekken, zonder dat je het nog ziet. Maar, je bent er van overtuigd, dat het er is. De Bijbel zegt het zo: "In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?" (Romeinen 8:24) 

Hoop betekent dus vooruit kijken. Maar daar gaat wel het nodige aan vooraf. Aan hoop ligt een bepaalde overtuiging ten grondslag, namelijk: geloof. "Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien." (Hebreeën 11:1) Geloof is dus de basis. Maar ook aan geloof gaat weer iets vooraf. Het wordt mij uit genade gegeven. "Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar het is een geschenk van God." (Efeziërs 2:8)