zondag 26 oktober 2014

Na oorlog komt honger

Na oorlog komt honger
Na oorlog komt honger - Martin Haas
Onlangs kreeg ik het schilderij 'Na oorlog komt honger' van Martin Haas onder ogen. Hoe meer ik het op me in liet werken hoe meer het mij raakte. Oorlog is vernietigend. Het maakt alles kapot. En na afloop staan de mensen bij de puinhopen. Er is dan misschien wel vrede gesloten, maar zij staan met lege handen. Alles kwijt en niet wetend wat ze morgen moeten eten. 

De jongen op het schilderij strekt zich uit naar boven. De woorden van Psalm 121 komen in mij op. Een noodkreet vanuit de puinhopen: "Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?" (Psalm 121:1) En uit zijn houding blijkt, dat deze jongen ook het antwoord kent! "Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 121:2) Geestelijke rijkdom te midden van aardse armoede!

zondag 19 oktober 2014

Niet mijn, maar Uw Koninkrijk

Niet mijn, maar Uw Koninkrijk
De grootste verandering in mijn leven was het moment, dat God mij liet beseffen, dat Zijn Koninkrijk niet alleen iets is voor later, maar ook voor nu. Het besef, dat Jezus niet zozeer kwam om mij te redden, maar om Gods Koninkrijk te herstellen. Gods boodschap voor mij was deze: Ik wil, dat jouw leven niet meer draait om jou, om jouw redding en jouw plezier. Ik wil, dat jouw leven draait om Mij, om Mijn eer, om Mijn wil en om Mijn Koninkrijk. Ik wil dat Ik zichtbaar wordt in jou, zoals Ik het bij de schepping van de mens heb bedoeld. Ik wil, dat je Jezus volgt en dat zo Mijn Koninkrijk nu al zichtbaar wordt in jou en in al Mijn kinderen.

Het raakte mij diep in mijn hart. Het voelde alsof alles op de kop werd gezet. Als God het middelpunt van mijn leven is en als alles wat ik doe direct te maken heeft met Zijn Koninkrijk, dan heeft dat consequenties voor alles! Allerlei bezigheden werden in een klap totaal onbelangrijk. Ik kreeg een verlangen om meer te leren, om te groeien. De lessen van Jezus, die ik verstandelijk zo goed kende waren ineens persoonlijke lessen voor mij geworden. Ik kreeg oog voor de lijnen in de Bijbel en ging zien hoe langs die lijnen zichtbaar wordt hoe God bezig is met Zijn herstelplan. Zonden waar ik tegen streed, kon ik nu zonder moeite de rug toe keren. Ik heb ervaren, wat een wezenlijk verschil er is tussen die twee!

zondag 5 oktober 2014

Wacht niet tot het donker wordt

wacht niet tot het donker wordt
‘Van uitstel komt afstel’ is een bekende uitdrukking. Wanneer je iets uitstelt, komt het er vaak niet meer van. En dat niet alleen. Vaak wordt de situatie er alleen maar complexer door. In mijn jeugd moest ik eens een pakketje bezorgen voor mijn vader. Ik had er weinig zin in en dacht: ‘Ik doe het morgen wel’. De volgende dag verging het me net zo en de dagen daarna ook. Na een paar dagen kwam de onvermijdelijke vraag of ik het pakketje al had bezorgd. Een gewetensvraag! Spreek je de waarheid, met als gevolg dat je straf krijgt? Of lieg je in de hoop, dat je de situatie nog kunt redden op één of andere manier.  Ik koos voor de laatste … en werkte me alleen maar dieper in de nesten …

“Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid” (Efeze 4:26) zegt Paulus. En hij vertelt er meteen bij waarom: “Geef de duivel geen kans.” (Efeze 4:26) Paulus gaat niet in op de oorzaak van de boosheid. Misschien is mijn boosheid wel heel terecht. Het is goed om op te merken, dat Paulus niet de boosheid zelf zondig noemt. Hij waarschuwt voor dat wat uit de boosheid voort kan komen! En daarom is zijn advies: Blijf er niet mee rond lopen!  Boosheid in combinatie met duisternis is een ideale broedplaats van het kwaad! Voor zaken, die het daglicht niet kunnen verdragen.