zaterdag 17 januari 2015

Gods plan is geen geheim

Gods plan is geen geheim
Het boek WakeUp houdt de gemoederen van christelijk Nederland flink bezig. Velen hebben een uitgesproken mening over het boek, soms zelfs zonder het boek helemaal gelezen te hebben. Ik ben erg enthousiast over het boek. Dat betekent niet automatisch dat ik het met alles eens ben. Bronnen en uitspraken kan ik niet altijd verifiëren inderdaad en of de schrijvers slechte kennis hebben van het Hebreeuws hebben kan ik ook niet beoordelen, want ik ken geen Hebreeuws. En inderdaad er worden diverse buiten-Bijbelse bronnen genoemd. Maar is dat per definitie fout? Hoe vaak wordt er in een preek niet verwezen naar een uitspraak van bijv. Luther, Calvijn, een professor van de TU, een bekende Amerikaanse schrijver, etc. En hoe vaak wordt er in een preek niet iets verteld over bijv. de geologie, biologie, natuurkunde, etc. om een bepaald Bijbelgedeelte nog meer inhoud te geven of te verklaren? Zijn daarmee die preken allemaal fout omdat er buiten-Bijbelse bronnen zijn gebruikt? En het opvallende is, dat de argumenten die gebruikt worden in de kritieken zelf ook buiten-Bijbels zijn. Helaas kom ik nauwelijks weerleggingen tegen op basis van puur Bijbelse argumenten.

zondag 11 januari 2015

Waakzaamheid en verwachting in een wereld vol onrust

Waakzaamheid en verwachting in een wereld vol onrust
'In de afgelopen week werden we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs.' Een zin die ik meerdere malen voorbij heb horen komen. En natuurlijk heeft het impact, wat er gebeurd is! Maar is  'opgeschrikt' wel het juiste woord? De Amerikaanse generaal Michael Flynn zei in de Duitse krant Bild: "Deze aanslagen zouden ons niet moeten verrassen. We gaan meer van dit soort geweld zien." En daarmee slaat hij de spijker op zijn kop! Zonder dat hij het misschien zelf beseft, sprak hij profetische woorden! Ongetwijfeld zal hij doelen op de vele aanwijzingen die er vanuit allerlei groeperingen zijn gegeven, dat dit hun plannen zijn. Maar voor wie de Bijbel kent, gaan de woorden van Flynn veel dieper! Al vele eeuwen geleden zijn deze gebeurtenissen ons al voorzegd! 

In Matteüs 24 lees ik hoe Jezus zelf vertelt over de tijd voordat Hij voor de tweede keer op aarde zal komen: "Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen." (Matteüs 24:7) En dat is nog maar het begin! "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen." (Matteüs 24:9-12) En als je dan in de wereld van nu rond kijkt, dan zie je het om je heen gebeuren!