maandag 30 maart 2015

En ze wikkelden Hem in doeken

En ze wikkelden Hem in doeken
"Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad." (Lucas 2:7) Een overbekende tekst over een gebeurtenis die de wereld voorgoed veranderde! Dat deze tekst ook boordevol symboliek zit, was mij een stuk minder bekend! Ik werd het mij bewust tijdens het vieren van Pesach met onze huiskring. 

Tijdens de Pesach-viering liggen 3 matzes, ongezuurde broden, op elkaar op een schaal. Deze staan symbool voor Vader, Zoon en Heilige Geest. De middelste, symbool voor Jezus, is gewikkeld in een linnen doek. Tijdens de viering wordt deze matze in de doek gebroken. Als symbool voor het lichaam van Jezus dat gebroken werd. Vervolgens wordt de gebroken matze met doek en al op de schouder weggedragen en verstopt. Later tijdens de viering mogen de kinderen de matze gaan zoeken. De matze komt weer tevoorschijn en wordt gegeten ter nagedachtenis aan het lichaam van Jezus, die is gestorven maar ook weer is opgestaan.

Het werd voor mij het begin van een ontdekkingstocht waarin ik geconfronteerd werd met mijn gebrek aan kennis van de Bijbel, van de Bijbelse feesten en van de Joodse gebruiken. En ook door de vertaling van de Bijbel ontgaat mij vaak de diepere betekenis en symboliek. Maar het is nooit te laat om te leren! En zo ontdekte ik al studerend een prachtige lijn in het leven van Jezus en in de Bijbel.

maandag 23 maart 2015

Onderwijs en geestelijk leiderschap zijn van levensbelang

onderwijs en geestelijk leiderschap onmisbaar
Ik heb een periode gehad in mijn leven, waarin ik letterlijk werd overspoeld door mijn omstandigheden. Gebeurtenissen die als golven over me heen sloegen en me omver wierpen. Tot ik uiteindelijk geen kracht meer had om op te krabbelen en alles donker werd. Een laatste kreet: God waar bent U? Ik kan niet meer! Help me dan!

Misschien was dat ook het gevoel, dat Jezus in de ogen van de mensen zag. "Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder." (Matteüs 9:36) Zeker, Jezus zag ook hun ziekte, blindheid of bezetenheid. Velen waren al door Hem genezen en bevrijd. Maar Jezus kijkt vérder dan de omstandigheden van deze mensen. Hij ziet dat ze speelbal geworden zijn van hun omstandigheden, omdat ze iets missen in hun leven. 

Deze mensen missen een herder. Een herder is onmisbaar voor de schapen. Op verschillende plekken in de Bijbel komen we kenmerken tegen van een herder:

zondag 1 maart 2015

Profetie over Nineve ook vandaag nog verrassend actueel!

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen!
Onlangs gingen beelden de wereld rond van de beeldenstorm door IS in Nineveh, het huidige Mosul. Schokkend hoe ze daar vol haat tekeer gingen! Overigens niet voor de eerste keer ... Een half jaar geleden werden christelijke kerken verwoest en in brand gestoken. De verontwaardiging was toen minder groot dan nu ... 

Nineveh ... De stad waarvan de Bijbel in Genesis 10 zegt, dat het gesticht is door Nimrod, de kleinzoon van Cham en dus de achterkleinzoon van Noach! Er staat over Nimrod, dat hij "de eerste machthebber op aarde was". (Genesis 10:8, 1 Kronieken 10:10)

Nineveh ... Een van de hoofdsteden van het machtige Assyrische rijk dat we door het hele Oude Testament heen tegen komen als voortdurende vijand van Israël. Tegelijk is het goed om te beseffen, dat God hen ook gebruikte om de ongehoorzaamheid en afgodendienst van Zijn volk te straffen. "Uiteindelijk verstootte de HEER Israël, zoals hij bij monde van alle profeten, zijn dienaren, had voorzegd, en de Israëlieten werden in ballingschap van hun grondgebied weggevoerd naar Assyrië, waar zij wonen tot op de dag van vandaag." (2 Koningen 17:23)