donderdag 31 december 2015

Vastberaden het nieuwe jaar in

Vastberaden het nieuwe jaar in
Oud en nieuw ... Traditioneel een moment van terugblikken en vooruit kijken. Voor ons persoonlijk betekent het terug kijken op een jaar waarin ik God op een bijzondere manier heb ervaren. Wat zijn er een bijzondere dingen gebeurd! Een jaar waarin ik veel aardse zekerheden op heb moeten geven, waarin ik moest leren los te laten en flink uit de boot moest stappen ... Maar ik heb echt ervaren, dat er juist dan ruimte komt voor God om Zichzelf te laten zien. En ik heb ervaren hoe belangrijk het is om écht tijd met God door te brengen. Hoe belangrijk het is om God echt op de eerste plaats te zetten in mijn leven.

Oud en nieuw ... Ook Jozua stond bij zo'n markeringspunt. In Jozua 1 lees ik hoe het volk Israël op het punt staat om het land binnen te trekken, dat God hen had beloofd. Mozes is gestorven en Jozua is de nieuwe leider van het volk. "Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk Israël zal geven. Elk stuk grond, dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd." (Jozua 1:2-3) Vooral die laatste zin raakt me. God geeft ze elk stuk grond, dat ze zullen betreden. De keerzijde daarvan is, dat als ze een stuk grond niet betreden, ze het dus ook niet zullen krijgen! Ze krijgen het pas, wanneer ze het betreden!

zaterdag 26 december 2015

Echt vrij of nog steeds een slaaf?

Echt vrij of nog steeds een slaaf?
Onlangs stond ik buiten te praten met een vluchteling. Op een gegeven moment kwam er een klein vliegtuigje overvliegen. Onwillekeurig dook hij in elkaar en wilde hij naar binnen rennen. Toen hij zag, dat ik gewoon bleef staan en heel ontspannen naar het vliegtuigje keek, ontspande hij en kwam hij weer naar mij toe. Hij verontschuldigde zich en begon het uit te leggen. Hij vertelde dat hij nog maar kort in Europa was en uit een gebied kwam waar zwaar gevochten was. Hoorde je het geluid van een vliegtuig, dan was de kans groot, dat er bommen gedropt werden. En deed je er beter aan om dekking te zoeken als je leven je lief was. Het feit dat hij hier in Nederland veilig is, wist hij verstandelijk wel, maar in psychologische of geestelijke zin, voelde hij zich nog steeds niet veilig. Hij voelde zich nog steeds vluchteling in plaats van een vrij man.

Ik moest aan dit voorval denken, toen ik Romeinen 6, 7 en 8 weer las. Het is zeer wezenlijk om deze hoofdstukken in samenhang te lezen. Doe je dat niet, dan mis je de verbanden en zul je geen zicht krijgen op wat Paulus hier uitlegt!

Een hele bekende tekst uit Romeinen 7 is: "Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik." (Romeinen 7:19) Ik heb me jarenlang herkend in deze tekst! Ik wilde echt God lief hebben boven alles, maar telkens weer deed ik dingen die daar niet bij pasten. Dat gaf me dan weer een heel vervelend gevoel, ik vroeg God om vergeving, dan ging het weer even goed, maar daarna ging ik weer de mist in. Een soort van vicieuze cirkel, waar ik niet uit kwam. Pas later ben ik gaan beseffen waarom ...

woensdag 23 december 2015

Strijden met opgeheven handen brengt je de overwinning!

Strijden met opgeheven handen brengt je de overwinning!
Een achterhoedegevecht ... Zo noemen we het wanneer iemand verwoede pogingen doet om een al verloren strijd alsnog te winnen of om alsnog gelijk te krijgen. Het is eigenlijk zinloos, maar iemand wil zich niet gewonnen geven. De geschiedenis leert, dat juist zo'n achterhoedegevecht enorm verwoestend kan zijn en veel slachtoffers met zich mee brengt ...

Wanneer er gestreden wordt, gaan vaak de sterksten vaak voorop. Dat zijn degenen die naar het front gestuurd worden. Dat betekent automatisch, dat de achterhoede bestaat uit alle mensen die zwak zijn om welke reden dan ook. Mensen die ziek zijn, gewond zijn, lichamelijke ongemakken hebben of psychische nood hebben. Wil je als vijand toeslaan en veel schade aanrichten, dan is dát de ideale plek om toe te slaan! En hoewel er vaak wel sterke strijders achterblijven, zijn ze vaak in de minderheid en onvoldoende in staat om weerstand of bescherming te bieden.

In de Bijbel lezen we ook over zulke achterhoedegevechten. Bijvoorbeeld: "Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok: hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet." (Deuteronomium 25:17-18) Een uitgebreider verslag hiervan vinden we in Exodus.

zaterdag 19 december 2015

Oogsten is geen keuzeopdracht

Oogsten is geen keuzeopdracht
De laatste tijd ga ik regelmatig de straat op om het evangelie te vertellen. Voorheen was dat echt een taboe voor mij ... Ik had een hele serie argumenten waarom dat niets voor mij was. In de afgelopen tijd heeft God al die argumenten één voor één omvergehaald. En Hij heeft me er bewust van gemaakt, dat ik meer met mijzelf bezig was, dan met de ánder. Dat ik niet de straat op ging had alles te maken met mijn eigen angst. En de argument die ik had om het niet te doen, waren uiteindelijk allemaal er op gericht om mijn eigen geweten te sussen.

Maar God had andere plannen ... Hij bepaalde mij op verschillende manieren er bij, dat het niet langer om mij moest draaien, maar om Hém. Zie bijvoorbeeld mijn eerdere overdenking 'Wat als ik wél had gedurfd?' Ook als ik eerdere overdenkingen terug lees, dan merk ik dat God al veel langer bezig is om me daar bewust van te maken. Confronterend wel ... dat het zo lang moet duren om mij in beweging te krijgen ...

Mijn vrouw gaat al langer de straat op met enkele anderen. Haar verhalen raakten me! Mensen die God de rug toe hebben gekeerd, maar door het gesprek daar toch weer over willen gaan nadenken. Jongeren die eigenlijk niets over Jezus weten en heel graag meer willen weten. Moslims, die voor het eerst horen van een liefdevolle God en Jezus leren kennen als hun Verlosser. Maar ook mensen die niets, maar dan ook niets met het geloof te maken willen hebben. Of mensen voor wie god 'iets' is dat overal in aanwezig is; in mensen, in de natuur, in voorwerpen.