zaterdag 31 december 2016

Beschermd het nieuwe jaar in

Beschermd het nieuwe jaar in
Een nieuw jaar ... Hoe ga je dit nieuwe jaar in? Hoopvol, benieuwd en vol verwachting uitkijkend naar wat komt? Of juist gespannen, onzeker misschien? We weten wat achter ons ligt, maar wat gaat het nieuwe jaar brengen?

Ik werd bepaald bij Psalm 23. Als je die psalm leest, dan proef je de diepe relatie die David met God heeft. Voor hem is God niet iemand, die ver weg is. Integendeel! David heeft het over "De Heer is mijn Herder". David weet als voormalig schaapherder, beter dan wie ook, hoe belangrijk een herder is voor de schapen. Ze vertrouwen hem, ze luisteren naar zijn stem, ze volgen hem waar hij ook gaat. Want ze weten, dat de herder hen naar plaatsen brengt waar eten en drinken is. Ze hebben ervaren, dat er geen betere plek is, dan bij de herder! En daarom volgen ze de herder.

Bijzonder hoe Jezus deze geloofsbelijdenis van David niet alleen bevestigt, maar ook vervult: "Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen." (Johannes 10:11,14-15)

zondag 25 december 2016

Rust vinden aan de voeten van Jezus

Aan Uw voeten Heer
'Het kan eenzaam zijn als koning. Mensen doen vreemd als ze ze bij mij in de buurt zijn. Ze vragen om gunsten. Ze proberen indruk op me te maken. Ze komen met al hun klachten bij me.' 'Maar, is een koning daar niet voor?' vroeg het meisje. 'Zeker wel, antwoordde de koning, maar er zijn momenten waarop ik gewoon bij mijn mensen wil zijn. Er zijn momenten waarop ik met mijn mensen wil praten, om te horen hoe hun dag was, om wat te lachen, om af en toe te huilen. Er zijn momenten, dat ik gewoon hun vader wil zijn.' (Uit het prentenboek 'Kom zoals je bent' van Max Lucado)

Wij hebben vaak zoveel verlangens ... Verlangens die we delen met God. Maar ook verlangens waar we mee aan de slag gaan; die ons in beweging zetten, omdat we in het vervullen van die verlangens een bepaalde rust vinden. Maar tegelijk ontstaan er weer nieuwe verlangens. Verlangens die ook weer vervuld moeten worden. En zo kan er een voortdurende onrust zijn binnen in ons ...

Maar wat als we het nu eens omdraaien? Wat als we ons nu eens niet afvragen wat ons verlangen is richting Jezus, maar ons afvragen wat het verlangen van Jezus is? Laten we op zoek gaan naar wat Jezus daar over zegt ...

zaterdag 17 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (4)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaadIn een serie van vier Bijbelstudies denken we na over 'genezing'.In de eerste stonden we stil bij het Koninkrijk van God. In de tweede stonden we stil bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In de derde bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in deze vierde Bijbelstudie nu stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Marcus 16:17-18)

Jezus vertelt waaraan gelovigen herkenbaar zijn: teken zullen hen volgen. Zijn wij inderdaad daar aan herkenbaar? Dit is waar het spannend begint te worden ... Nu komt het heel dicht bij. In de voorgaande drie Bijbelstudies konden we als het ware op een afstandje mee kijken. Vol ontzag over wat Jezus deed. Onder de indruk misschien over wat de leerlingen van Jezus mochten doen. Misschien ook wel gerustgesteld door hun vragen en hun falen. Ze probeerden een demoon uit te drijven bij een jongen, maar het lukte hen niet ...Wij mensen hebben zo onze beperkingen ...

donderdag 15 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (3)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaadIn een serie van vier Bijbelstudies willen we nadenken over 'genezing'.In de eerste stonden we stil bij het Koninkrijk van God. In de tweede stonden we stil bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In deze derde Bijbelstudie staan we stil bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in de vierde dan stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

In de vorige Bijbelstudie eindigden we met de kenmerken die Jezus noemt van gelovigen:"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Marcus 16:17-18)

Laten we eerst even inzoomen op de 'slangen oppakken'. Ik geloof, dat Jezus dit niet zomaar willekeurig in het rijtje kenmerken van gelovigen opnoemt. De slang komen we immers door de hele Bijbel heen tegen. In Genesis 3:1 staat: "De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had." Het woord dat vertaald is met listigste, betekent ook 'slimste'. Satan kiest het meest slimme dier dat er bestaat uit om de mens te verleiden. Hij vermomt zich om de mens in de val te kunnen lokken. En de mens loopt er met open ogen in! Zo dringt het kwaad de wereld binnen. En door de ongehoorzaamheid aan God is de relatie tussen God en de mens kapot gemaakt. Met direct ook gevolgen voor de relatie tussen mensen onderling. Dat is de nieuwe realiteit geworden.

dinsdag 13 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (2)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad In een serie van vier Bijbelstudies willen we nadenken over 'genezing'. In de eerste stonden we stil bij het Koninkrijk van God. Dit keer staan we stil bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In de derde bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in de vierde dan stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

In de vorige Bijbelstudie eindigden we er mee, dat Jezus ons op roept om eerst het Koninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid. Het recht van God moet weer zichtbaar worden op aarde! Jezus kwam om dat mogelijk te maken.

Paulus legt het aan de Romeinen zo uit: "Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:3-4) Mensen zitten gevangen in het koninkrijk van deze wereld, zijn slaaf van de vorst van deze wereld. Er was een ingrijpen van God nodig, een bevrijdingsactie. God stuurde Zijn eigen Zoon om mensen uit het koninkrijk van deze wereld over te zetten naar het Koninkrijk van God. Om mensen te bevrijden van hun slavernij aan de zonde, het vlees, en een leven in vrijheid te geven, een leven door de Geest. "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde." (Kolossenzen 1:13)

zondag 11 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (1)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaadBidden voor genezing ... voor veel christenen een lastig onderwerp. Op de één of andere manier voelen we ons er ongemakkelijk bij. Het levert veel vragen op. Vragen die schuren. Vragen waar we niet altijd een antwoord op vinden. En daar houden we niet zo van ... Maar er speelt nog iets anders. Genezing heeft namelijk ook alles te maken met het Koninkrijk van God en de visie die je daar op hebt. Het heeft mij erg geholpen om 'genezing' in een bredere context te plaatsen en te gaan zoeken naar lijnen en verbanden in de Bijbel en de principes van het Koninkrijk van God.

In een serie van vier Bijbelstudies willen we hier over na denken. In deze eerste staan we stil bij het Koninkrijk van God. In de tweede bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In de derde bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in de vierde dan stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

zondag 16 oktober 2016

Geloof is uit het horen; getuigen dus!

Wat heb jij in jouw leven van God ervaren? Hoe heb jij God aan het werk gezien? Welke lessen heb je van Hem geleerd? Hele persoonlijke vragen ... Of toch niet? 

Ik las over de plagen die God deed in Egypte ... Het doel van God was om de farao er toe te bewegen om de Israëlieten vrij te laten. Maar dat was niet het enige doel! God deed het ook "Zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat Ik in Egypte heb aangericht, en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben." (Exodus 10:2) Hoe bijzonder is dat! God richt Zich niet alleen op het heden, maar ook op de toekomst. God richt Zich op de generatie van vandaag, maar ook op de toekomstige generaties! De wonderen en tekenen waren gericht op de bevrijding van Zijn volk op dat moment. Maar tegelijk moest het een getuigenis worden. De volgende generaties moesten de getuigenissen te horen krijgen. Waarom? Zodat niet alleen de generatie van vandaag, maar ook de komende generaties zouden "weten dat Ik JHWH ben". In wat Hij doet wordt zichtbaar wie Hij is. Dat wordt eveneens weerspiegelt in Zijn Naam: JHWH ... 'Ik ben er' Niet alleen voor de generatie van nu, maar voor alle generaties!

God zegt tegen Israël: "U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben." (Jesaja 43:10-12)

Door het horen van de getuigenissen van hun vaders en moeders, hun opa's en oma's leerden de kinderen wie God was. Dat betekent dus wel, dat als het getuigenis verstomde, dit voor de kinderen betekende, dat God uit beeld raakte. De getuigenissen van de vorige generaties waren dus onmisbaar als het gaat om het leren kennen van God!

maandag 22 augustus 2016

Niet ik maar Jezus in mij

Niet ik maar Jezus in mij
'Ikke doen!' of 'Zelf doen!' ... Wanneer je als ouder van een peuter die woorden hoort, dan weet je dat er een nieuwe periode aan breekt. Je kind is zich bewust aan het worden, dat het niet meer helemaal afhankelijk is van jou als ouder. Er zijn ook dingen die hij of zij zélf kan. De eerste stapjes op weg naar zelfstandigheid ... En voor ouders de eerste stapjes op weg naar steeds meer loslaten ...

Loslaten ... de touwtjes uit handen geven ... Dat valt niet mee! Eigenlijk gaat het in tegen onze natuur. Over het algemeen voelen we ons het best, wanneer we het gevoel hebben dat we alles onder controle hebben. Zodra een peuter begint met 'ikke doen!' dan begint het proces van zelf de controle willen hebben, onafhankelijk zijn, zelf bepalen wat je doet en hoe je het doet ...

'Zelf doen!' ... Het zit diep in ons als mens. Zelf de controle willen hebben ... We zijn mensen met een vrije wil. We kunnen kiezen. Dat is hoe God ons geschapen heeft. Adam en Eva kwamen er al heel snel achter, dat kiezen ook gevolgen heeft. Satan spiegelde hen een aantrekkelijk scenario voor: "Zijn als God, goed en kwaad kennend." (Genesis 3:5) Waarom afhankelijk zijn van God? Zelf de touwtjes in handen hebben is toch veel aantrekkelijker?

zondag 10 juli 2016

Mijn gebed doet er toe

Mijn gebed doet er toe
Doet mijn gebed er eigenlijk toe? Zou er echt iets veranderen wanneer ik zou stoppen met bidden? In de vorige overdenking 'Bidden naar een hemel van koper?' stond ik al even stil bij het gevoel, dat je soms wel eens kunt hebben, dat je gebed op de een of andere manier niet aan komt. Je bidt, maar er verandert zo weinig ... Een gevoel dat je vast wel zult herkennen ...

En toch ... wanneer ik in de Bijbel lees wat Jezus zegt over bidden, dan blijkt mijn gevoel geen goede maatstaf voor de waarde van mijn gebed! Jezus presenteert het gebed als een zeer krachtig en noodzakelijk instrument! En Hij wil dat we dat ook op die manier gebruiken.

Voor mij was het een eyeopener toen ik ontdekte, dat het Hebreeuwse woord voor bidden afkomstig is van 'lehitpallel', dat 'rechtspreken' of 'beoordelen' betekent. Wanneer ik aan het bidden ben, ben ik dus aan het rechtspreken; over mijzelf, over mijn omstandigheden, over mensen waarvoor ik bid, over de situatie in de wereld, enzovoort. Het beeld van rechtspreken krijgt nog meer diepte wanneer ik bedenk, hoe Jezus satan noemt: "vorst van deze wereld" (Johannes 12:31). En Paulus noemt hem: "de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet." (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

zondag 5 juni 2016

Bidden naar een hemel van koper?

Bidden naar een hemel van koper?
"Ik bid wel, maar soms vraag ik me wel eens af waarom. Luistert God wel? Doet mijn gebed er toe? Er lijkt zo weinig te veranderen!" Pas had ik het met iemand over bidden. Hij was opgegroeid met 'bidden', maar de laatste tijd had hij er steeds meer moeite mee. En ook zelf heb ik dat gevoel wel eens. Dan bid ik, maar dan lijken de woorden te vervliegen. 'De hemel lijkt van koper' zeggen mensen wel eens op zo'n moment. Een uitdrukking die uit Deuteronomium 28 komt. 

Als ik eerlijk ben, dan geef ik vaak God in zo'n situatie 'de schuld'. Immers, ik bid wel, maar Hij antwoordt niet ... Toch? En regelmatig spreek ik mensen, die na verloop van tijd het bijltje er bij neer gooien. "God luistert toch niet" zeggen ze dan. Maar is die conclusie terecht? En durven we bij het beantwoorden van die vraag ook naar ons zélf te kijken? Naar onze eigen rol?

Neem nu de tekst waar de genoemde uitdrukking vandaan komt: "De hemel boven uw hoofd zal van koper zijn en de grond onder uw voeten van ijzer." (Deuteronomium 28:23 NBV) Deze tekst komt uit een hoofdstuk waarin Mozes het volk Israël onderwijs geeft. Onderwijs over gehoorzaamheid aan God! Mozes wijst er op, dat gehoorzaamheid én ongehoorzaamheid beide niet zonder gevolgen blijven. Gehoorzaamheid aan God zal leiden tot zegen. "De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen." (Deuteronomium 28:12) Slechts één van de vele zegeningen die Mozes noemt. 
Daar tegenover staat: Wanneer het volk óngehoorzaam is, zal dat leiden tot vloek! Mozes geeft opnieuw een uitvoerige opsomming van elke vloek die over Israël zal komen, wanneer ze God de rug toe keren. Eén er van is, dat de hemel van koper zal zijn ...

zondag 1 mei 2016

Mens met een Missie

Mens met een Missie
Dit weekend mocht ik met anderen nadenken over 'missionair' zijn. Wat is dat eigenlijk? En hoe geven we daar in deze tijd, in deze maatschappij en in de wereld van nu vorm aan? Min of meer vanzelfsprekend ga je dan terug kijken ... Hoe zijn kerken daar in de loop van de geschiedenis mee bezig geweest? Hoe zijn dingen ontstaan? Welke lessen trekken we daar uit voor nu? Wat zijn de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan? En zo zijn er vele vragen te stellen als het gaat om 'missionair' zijn.

Ben je 'missionair' dan wil dat zeggen, dat je een 'missie' hebt. Je hebt een taak, een opdracht te volbrengen. Dat betekent automatisch ook, dat je met een opdrachtgéver te maken hebt. Ook Jezus was een man met een missie. Opvallend is, dat in het Johannes-evangelie dit vele malen wordt benadrukt. Het is belangrijk om te weten, dat de vier evangeliën vanuit verschillende perspectieven zijn geschreven. Johannes schrijft heel erg vanuit het perspectief, dat Jezus Gods Zoon is. In zijn evangelie richt hij zich heel sterk op de oudere gelovigen, juist ook om ze te bemoedigen om de waarheid vast te houden. En blijkbaar is het voor Johannes heel belangrijk om in dat kader te benadrukken, dat Jezus de 'Gezondene' is. En daarom vinden we in zijn evangelie veel citaten waarin Jezus hier over spreekt.

maandag 18 april 2016

Rovershollen afbreken

Grote schoonmaak ... Dat is wat Jezus doet in de tempel. Een heel bekende geschiedenis. Jezus is net als een held, als een koning, binnengehaald. "Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!" (Mattheüs 21:9) Pure aanbidding zou je zeggen ...

En dan stapt Jezus de tempel binnen ... En Hij kan niet aanzien wat er allemaal gebeurt in de tempel. Het is een grote handelsplaats geworden, een markt, of zoals Jezus het zelf noemt "een rovershol". Hierbij moeten we denken aan een grot waar rovers zich schuil hielden, hun buit verstopten en hun successen vierden. Een groot contrast met wat de tempel zou moeten zijn: een huis van gebed. Een plaats waar mensen God zoeken, God aanbidden en Hem vragen naar Zijn wil. Jezus kan het niet aanzien! Hij gooit de tafels en stoelen omver en jaagt de handelaars en kopers allemaal naar buiten!

Jezus laat Zijn spierballen zien. Vanaf nu zal echt duidelijk worden waarvoor Hij gekomen is. Verder dan dat besef kwam ik eigenlijk niet ... Vandaag las ik deze bekende geschiedenis en ineens raakte het me diep van binnen! Ineens ging er een soort deur open naar een diepere laag in deze tekst en zeker toen ik verder in de Bijbel ging studeren!

dinsdag 5 april 2016

Persoonlijk verantwoordelijk voor elkaar

Deze week was er weer zo'n moment ... Ik las in de Bijbel en het raakte me. Het liet me niet los! Ik was de profetie van Ezechiël aan het lezen. Vroeger kon ik niet zoveel met de profetieën ... Ingewikkeld, vaag, zo weinig toepasbaar voor nu, een en al waarschuwing ... Vaak sloeg ik ze dus maar over. Totdat mijn kijk op de plek van het Joodse volk veranderde en ik er achter kwam hoe vaak de profetieën aangehaald worden in de vier evangeliën, in alle brieven en in Openbaringen. Ik ben er achter gekomen dat er zoveel lijnen, verbanden, betekenissen langs je heen gaan wanneer je de profetieën niet kent ... Niet voor niets worden de Thessalonicenzen opgeroepen om behalve te bidden, te danken, de Geest niet uit te blussen, enzovoort zich ook te verdiepen in de woorden van de profeten! "Veracht de profetieën niet!" (1 Thessalonicenzen 5:20) Het is blijkbaar een onmisbaar onderdeel van het geestelijk leven! En dus was ik Ezechiël aan het lezen ...


persoonlijk verantwoordelijk
"Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en Ik een struikelblok voor hem leg, zal híj sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en hebt ú uw leven gered." (Ezechiël 3:17-21) 

maandag 21 maart 2016

Werken doen die Jezus deed

Kan ik als mens ooit bevatten wat Jezus heeft gedaan? Aan de ene kant denk ik van niet. Daarvoor is mijn menselijke verstand en mijn begrip té beperkt! Wat Jezus gedaan heeft is iets bovennatuurlijks. Op meerdere plekken in de Bijbel komt die menselijke beperktheid aan de orde. Salomo zegt: "De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en het hart van de koningen zijn niet te doorgronden." (Spreuken 25:2) En Paulus: "Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele." (1 Korinthe 13:9) "Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben." (1 Korithe 13:12)

En toch ... Ik zie hier ook een gevaar! Namelijk dat we ons zelf ten onrechte een beperking opleggen of onszelf een excuus geven om voor zaken weg te lopen. Zeker er zijn zaken waarvan ook Jezus zegt, dat alleen de Vader, God zelf, weet hoe het in elkaar zit. Maar daar kan ik me nooit achter verschuilen! Meerdere keren brengt Jezus gebrek aan kennis of inzicht in verband met ongeloof. Wanneer Thomas tegen Jezus zegt: "Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?" (Johannes 14:5), dan weerlegt Jezus dat meteen! "Jezus zei tegen hem:  Ik ben de Weg, de Waarheid  en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien." (Johannes 14:6-7)

zondag 28 februari 2016

Demonen, herkennen we ze nog?

Demonen, herkennen we ze nog?
Demonen, bestaan die nog? Je zou haast denken van niet! Ik kende demonen alleen vanuit bepaalde verhalen in de Bijbel. Mensen die belast waren met demonen herken je al van verre, zo was mijn idee. Door hun geschreeuw of razernij. Mensen die buiten zinnen zijn. Jezus heeft vele malen met deze demonen afgerekend en mensen bevrijd.

Maar hoe zit dat in deze tijd? Een enkele keer kom je op straat nog wel iemand tegen die buiten zinnen is. Mijn eerste gedachte was dan altijd, dat het ofwel een psychiatrische patiënt was ofwel een drugsverslaafde. In het ene geval hoorde deze man of vrouw dan thuis in een psychiatrische instelling, in het andere geval in een verslavingskliniek. Maar om zo iemand als een 'bezetene' te zien ... Dat was meer iets voor in de tijd van de Bijbel. Toch? En demonen uitdrijven dus ook ... Nu hebben we er wetenschappelijke verklaringen en diagnoses voor met bijbehorende behandelingen. Mensen zijn niet 'bezeten', maar mensen zijn ziek en moeten behandeld worden.

zondag 31 januari 2016

Wat merkt mijn naaste van mijn bewogenheid?

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ... Een verhaal, dat Jezus vertelt aan een Joodse wetgeleerde. Een overbekend verhaal dat altijd aangehaald wordt wanneer het gaat om omzien naar je naaste. Toen we het vanmorgen lazen, werd mijn aandacht ineens gevestigd op vier woorden: "met innerlijke ontferming bewogen" (Lukas 10:33)

Een man is slachtoffer geworden van een roofoverval en ligt halfdood aan de kant van de weg. Even later komt er een priester voorbij; gezalfd voor zijn bediening. "Gezalfd om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen" en "gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart." (Jesaja 61:1) Maar helaas ... "toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij." (Lukas 10:31) Maar gelukkig ... Er komt ook nog een Leviet voorbij. Eveneens een geroepen dienaar van God met een speciale taak en, net als de priester, verantwoordelijk voor het onderwijs over en de uitvoering van de wet. Maar helaas ... "toen hij op die plek kwam en hem zag, ging hij aan de overkant voorbij." (Lukas 10:32)

En dan komt er een Samaritaan, een vijand dus! Als de priester en de Leviet het al af laten weten, dan zeker de Samaritaan! Maar ... "toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen." (Lukas 10:33) Wat een contrast met de andere twee voorbijgangers! Alledrie zien ze hetzelfde, maar de priester en de Leviet kijken met hun ogen en de Samaritaan met zijn hart! De priester en de Leviet maken een keuze met hun hoofd, maar de Samaritaan met zijn hart.