maandag 18 april 2016

Rovershollen afbreken

Grote schoonmaak ... Dat is wat Jezus doet in de tempel. Een heel bekende geschiedenis. Jezus is net als een held, als een koning, binnengehaald. "Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen!" (Mattheüs 21:9) Pure aanbidding zou je zeggen ...

En dan stapt Jezus de tempel binnen ... En Hij kan niet aanzien wat er allemaal gebeurt in de tempel. Het is een grote handelsplaats geworden, een markt, of zoals Jezus het zelf noemt "een rovershol". Hierbij moeten we denken aan een grot waar rovers zich schuil hielden, hun buit verstopten en hun successen vierden. Een groot contrast met wat de tempel zou moeten zijn: een huis van gebed. Een plaats waar mensen God zoeken, God aanbidden en Hem vragen naar Zijn wil. Jezus kan het niet aanzien! Hij gooit de tafels en stoelen omver en jaagt de handelaars en kopers allemaal naar buiten!

Jezus laat Zijn spierballen zien. Vanaf nu zal echt duidelijk worden waarvoor Hij gekomen is. Verder dan dat besef kwam ik eigenlijk niet ... Vandaag las ik deze bekende geschiedenis en ineens raakte het me diep van binnen! Ineens ging er een soort deur open naar een diepere laag in deze tekst en zeker toen ik verder in de Bijbel ging studeren!

dinsdag 5 april 2016

Persoonlijk verantwoordelijk voor elkaar

Deze week was er weer zo'n moment ... Ik las in de Bijbel en het raakte me. Het liet me niet los! Ik was de profetie van Ezechiël aan het lezen. Vroeger kon ik niet zoveel met de profetieën ... Ingewikkeld, vaag, zo weinig toepasbaar voor nu, een en al waarschuwing ... Vaak sloeg ik ze dus maar over. Totdat mijn kijk op de plek van het Joodse volk veranderde en ik er achter kwam hoe vaak de profetieën aangehaald worden in de vier evangeliën, in alle brieven en in Openbaringen. Ik ben er achter gekomen dat er zoveel lijnen, verbanden, betekenissen langs je heen gaan wanneer je de profetieën niet kent ... Niet voor niets worden de Thessalonicenzen opgeroepen om behalve te bidden, te danken, de Geest niet uit te blussen, enzovoort zich ook te verdiepen in de woorden van de profeten! "Veracht de profetieën niet!" (1 Thessalonicenzen 5:20) Het is blijkbaar een onmisbaar onderdeel van het geestelijk leven! En dus was ik Ezechiël aan het lezen ...


persoonlijk verantwoordelijk
"Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en Ik een struikelblok voor hem leg, zal híj sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en hebt ú uw leven gered." (Ezechiël 3:17-21)