zondag 1 mei 2016

Mens met een Missie

Mens met een Missie
Dit weekend mocht ik met anderen nadenken over 'missionair' zijn. Wat is dat eigenlijk? En hoe geven we daar in deze tijd, in deze maatschappij en in de wereld van nu vorm aan? Min of meer vanzelfsprekend ga je dan terug kijken ... Hoe zijn kerken daar in de loop van de geschiedenis mee bezig geweest? Hoe zijn dingen ontstaan? Welke lessen trekken we daar uit voor nu? Wat zijn de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan? En zo zijn er vele vragen te stellen als het gaat om 'missionair' zijn.

Ben je 'missionair' dan wil dat zeggen, dat je een 'missie' hebt. Je hebt een taak, een opdracht te volbrengen. Dat betekent automatisch ook, dat je met een opdrachtgéver te maken hebt. Ook Jezus was een man met een missie. Opvallend is, dat in het Johannes-evangelie dit vele malen wordt benadrukt. Het is belangrijk om te weten, dat de vier evangeliën vanuit verschillende perspectieven zijn geschreven. Johannes schrijft heel erg vanuit het perspectief, dat Jezus Gods Zoon is. In zijn evangelie richt hij zich heel sterk op de oudere gelovigen, juist ook om ze te bemoedigen om de waarheid vast te houden. En blijkbaar is het voor Johannes heel belangrijk om in dat kader te benadrukken, dat Jezus de 'Gezondene' is. En daarom vinden we in zijn evangelie veel citaten waarin Jezus hier over spreekt.