zondag 5 juni 2016

Bidden naar een hemel van koper?

Bidden naar een hemel van koper?
"Ik bid wel, maar soms vraag ik me wel eens af waarom. Luistert God wel? Doet mijn gebed er toe? Er lijkt zo weinig te veranderen!" Pas had ik het met iemand over bidden. Hij was opgegroeid met 'bidden', maar de laatste tijd had hij er steeds meer moeite mee. En ook zelf heb ik dat gevoel wel eens. Dan bid ik, maar dan lijken de woorden te vervliegen. 'De hemel lijkt van koper' zeggen mensen wel eens op zo'n moment. Een uitdrukking die uit Deuteronomium 28 komt. 

Als ik eerlijk ben, dan geef ik vaak God in zo'n situatie 'de schuld'. Immers, ik bid wel, maar Hij antwoordt niet ... Toch? En regelmatig spreek ik mensen, die na verloop van tijd het bijltje er bij neer gooien. "God luistert toch niet" zeggen ze dan. Maar is die conclusie terecht? En durven we bij het beantwoorden van die vraag ook naar ons zélf te kijken? Naar onze eigen rol?

Neem nu de tekst waar de genoemde uitdrukking vandaan komt: "De hemel boven uw hoofd zal van koper zijn en de grond onder uw voeten van ijzer." (Deuteronomium 28:23 NBV) Deze tekst komt uit een hoofdstuk waarin Mozes het volk Israël onderwijs geeft. Onderwijs over gehoorzaamheid aan God! Mozes wijst er op, dat gehoorzaamheid én ongehoorzaamheid beide niet zonder gevolgen blijven. Gehoorzaamheid aan God zal leiden tot zegen. "De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen." (Deuteronomium 28:12) Slechts één van de vele zegeningen die Mozes noemt. 
Daar tegenover staat: Wanneer het volk óngehoorzaam is, zal dat leiden tot vloek! Mozes geeft opnieuw een uitvoerige opsomming van elke vloek die over Israël zal komen, wanneer ze God de rug toe keren. Eén er van is, dat de hemel van koper zal zijn ...