zondag 16 oktober 2016

Geloof is uit het horen; getuigen dus!

Wat heb jij in jouw leven van God ervaren? Hoe heb jij God aan het werk gezien? Welke lessen heb je van Hem geleerd? Hele persoonlijke vragen ... Of toch niet? 

Ik las over de plagen die God deed in Egypte ... Het doel van God was om de farao er toe te bewegen om de Israëlieten vrij te laten. Maar dat was niet het enige doel! God deed het ook "Zodat u ten aanhoren van uw kinderen en uw kleinkinderen kunt vertellen wat Ik in Egypte heb aangericht, en wat Mijn tekenen waren die Ik onder hen verricht heb. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben." (Exodus 10:2) Hoe bijzonder is dat! God richt Zich niet alleen op het heden, maar ook op de toekomst. God richt Zich op de generatie van vandaag, maar ook op de toekomstige generaties! De wonderen en tekenen waren gericht op de bevrijding van Zijn volk op dat moment. Maar tegelijk moest het een getuigenis worden. De volgende generaties moesten de getuigenissen te horen krijgen. Waarom? Zodat niet alleen de generatie van vandaag, maar ook de komende generaties zouden "weten dat Ik JHWH ben". In wat Hij doet wordt zichtbaar wie Hij is. Dat wordt eveneens weerspiegelt in Zijn Naam: JHWH ... 'Ik ben er' Niet alleen voor de generatie van nu, maar voor alle generaties!

God zegt tegen Israël: "U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland. Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik heb het doen horen, en er was geen vreemde god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, dat Ik God ben." (Jesaja 43:10-12)

Door het horen van de getuigenissen van hun vaders en moeders, hun opa's en oma's leerden de kinderen wie God was. Dat betekent dus wel, dat als het getuigenis verstomde, dit voor de kinderen betekende, dat God uit beeld raakte. De getuigenissen van de vorige generaties waren dus onmisbaar als het gaat om het leren kennen van God!