zaterdag 31 december 2016

Beschermd het nieuwe jaar in

Beschermd het nieuwe jaar in
Een nieuw jaar ... Hoe ga je dit nieuwe jaar in? Hoopvol, benieuwd en vol verwachting uitkijkend naar wat komt? Of juist gespannen, onzeker misschien? We weten wat achter ons ligt, maar wat gaat het nieuwe jaar brengen?

Ik werd bepaald bij Psalm 23. Als je die psalm leest, dan proef je de diepe relatie die David met God heeft. Voor hem is God niet iemand, die ver weg is. Integendeel! David heeft het over "De Heer is mijn Herder". David weet als voormalig schaapherder, beter dan wie ook, hoe belangrijk een herder is voor de schapen. Ze vertrouwen hem, ze luisteren naar zijn stem, ze volgen hem waar hij ook gaat. Want ze weten, dat de herder hen naar plaatsen brengt waar eten en drinken is. Ze hebben ervaren, dat er geen betere plek is, dan bij de herder! En daarom volgen ze de herder.

Bijzonder hoe Jezus deze geloofsbelijdenis van David niet alleen bevestigt, maar ook vervult: "Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen." (Johannes 10:11,14-15)

zondag 25 december 2016

Rust vinden aan de voeten van Jezus

Aan Uw voeten Heer
'Het kan eenzaam zijn als koning. Mensen doen vreemd als ze ze bij mij in de buurt zijn. Ze vragen om gunsten. Ze proberen indruk op me te maken. Ze komen met al hun klachten bij me.' 'Maar, is een koning daar niet voor?' vroeg het meisje. 'Zeker wel, antwoordde de koning, maar er zijn momenten waarop ik gewoon bij mijn mensen wil zijn. Er zijn momenten waarop ik met mijn mensen wil praten, om te horen hoe hun dag was, om wat te lachen, om af en toe te huilen. Er zijn momenten, dat ik gewoon hun vader wil zijn.' (Uit het prentenboek 'Kom zoals je bent' van Max Lucado)

Wij hebben vaak zoveel verlangens ... Verlangens die we delen met God. Maar ook verlangens waar we mee aan de slag gaan; die ons in beweging zetten, omdat we in het vervullen van die verlangens een bepaalde rust vinden. Maar tegelijk ontstaan er weer nieuwe verlangens. Verlangens die ook weer vervuld moeten worden. En zo kan er een voortdurende onrust zijn binnen in ons ...

Maar wat als we het nu eens omdraaien? Wat als we ons nu eens niet afvragen wat ons verlangen is richting Jezus, maar ons afvragen wat het verlangen van Jezus is? Laten we op zoek gaan naar wat Jezus daar over zegt ...

zaterdag 17 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (4)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaadIn een serie van vier Bijbelstudies denken we na over 'genezing'.In de eerste stonden we stil bij het Koninkrijk van God. In de tweede stonden we stil bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In de derde bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in deze vierde Bijbelstudie nu stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Marcus 16:17-18)

Jezus vertelt waaraan gelovigen herkenbaar zijn: teken zullen hen volgen. Zijn wij inderdaad daar aan herkenbaar? Dit is waar het spannend begint te worden ... Nu komt het heel dicht bij. In de voorgaande drie Bijbelstudies konden we als het ware op een afstandje mee kijken. Vol ontzag over wat Jezus deed. Onder de indruk misschien over wat de leerlingen van Jezus mochten doen. Misschien ook wel gerustgesteld door hun vragen en hun falen. Ze probeerden een demoon uit te drijven bij een jongen, maar het lukte hen niet ...Wij mensen hebben zo onze beperkingen ...

donderdag 15 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (3)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaadIn een serie van vier Bijbelstudies willen we nadenken over 'genezing'.In de eerste stonden we stil bij het Koninkrijk van God. In de tweede stonden we stil bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In deze derde Bijbelstudie staan we stil bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in de vierde dan stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

In de vorige Bijbelstudie eindigden we met de kenmerken die Jezus noemt van gelovigen:"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Marcus 16:17-18)

Laten we eerst even inzoomen op de 'slangen oppakken'. Ik geloof, dat Jezus dit niet zomaar willekeurig in het rijtje kenmerken van gelovigen opnoemt. De slang komen we immers door de hele Bijbel heen tegen. In Genesis 3:1 staat: "De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had." Het woord dat vertaald is met listigste, betekent ook 'slimste'. Satan kiest het meest slimme dier dat er bestaat uit om de mens te verleiden. Hij vermomt zich om de mens in de val te kunnen lokken. En de mens loopt er met open ogen in! Zo dringt het kwaad de wereld binnen. En door de ongehoorzaamheid aan God is de relatie tussen God en de mens kapot gemaakt. Met direct ook gevolgen voor de relatie tussen mensen onderling. Dat is de nieuwe realiteit geworden.

dinsdag 13 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (2)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad In een serie van vier Bijbelstudies willen we nadenken over 'genezing'. In de eerste stonden we stil bij het Koninkrijk van God. Dit keer staan we stil bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In de derde bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in de vierde dan stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?

In de vorige Bijbelstudie eindigden we er mee, dat Jezus ons op roept om eerst het Koninkrijk van God te zoeken en Zijn gerechtigheid. Het recht van God moet weer zichtbaar worden op aarde! Jezus kwam om dat mogelijk te maken.

Paulus legt het aan de Romeinen zo uit: "Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:3-4) Mensen zitten gevangen in het koninkrijk van deze wereld, zijn slaaf van de vorst van deze wereld. Er was een ingrijpen van God nodig, een bevrijdingsactie. God stuurde Zijn eigen Zoon om mensen uit het koninkrijk van deze wereld over te zetten naar het Koninkrijk van God. Om mensen te bevrijden van hun slavernij aan de zonde, het vlees, en een leven in vrijheid te geven, een leven door de Geest. "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde." (Kolossenzen 1:13)

zondag 11 december 2016

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaad (1)

Bidden voor genezing is ontmaskering van het kwaadBidden voor genezing ... voor veel christenen een lastig onderwerp. Op de één of andere manier voelen we ons er ongemakkelijk bij. Het levert veel vragen op. Vragen die schuren. Vragen waar we niet altijd een antwoord op vinden. En daar houden we niet zo van ... Maar er speelt nog iets anders. Genezing heeft namelijk ook alles te maken met het Koninkrijk van God en de visie die je daar op hebt. Het heeft mij erg geholpen om 'genezing' in een bredere context te plaatsen en te gaan zoeken naar lijnen en verbanden in de Bijbel en de principes van het Koninkrijk van God.

In een serie van vier Bijbelstudies willen we hier over na denken. In deze eerste staan we stil bij het Koninkrijk van God. In de tweede bij het herstel dat Jezus kwam brengen. In de derde bij het ontmaskeren van het kwaad. Tenslotte staan we in de vierde dan stil bij de plek die genezing in dit geheel heeft. Geneest God vandaag nog steeds?