zaterdag 18 augustus 2018

Geestelijke strijd vraagt soms ook om bekering

Geestelijke strijd vraagt soms ook om bekering
Herken je dat? Dat je ergens mee bezig bent, maar dat het werk je bij je handen lijkt af te breken? Of dat je lange tijd geprobeerd hebt om iets op te bouwen, het lijkt tot bloei te komen, maar dan gebeurt er iets en alles wat je opgebouwd hebt wordt ineens teniet gedaan.

Ik hoorde het verhaal over een voorganger die een gemeente was gestart. Hij en zijn vrouw hadden veel werk verzet. Maandenlang waren ze bezig geweest om het vertrouwen van mensen te winnen en om contacten te leggen en relaties op te bouwen. Langzamerhand bloeide er iets op en kwam er gelegenheid om mensen over Jezus te vertellen. En er ontstond een kleine groep die wekelijks bij elkaar kwam in het huis van de voorganger en zijn vrouw. Naarmate de tijd verstreek en de voorganger steeds meer ingeburgerd raakte en het vertrouwen won en er in de kleine huisgemeente bijzondere dingen gebeurden, kwamen er steeds meer mensen die de samenkomsten bij wilden wonen. Zo groeide er langzaam maar zeker een nieuwe gemeente. Steeds meer werden de vruchten zichtbaar. Maar op een dag ging het mis. Er gebeurde iets in het dorp en het zorgde voor veel vijandigheid richting de jonge gemeente. Ook bleken er mensen met verkeerde motieven te zijn aangehaakt bij de jong gemeente. Hun hart ging niet uit naar God, maar naar rijkdom en aanzien. Het resultaat was, dat er onenigheid ontstond en de gemeente dreigde uit elkaar te vallen. Alles wat net tot groei en bloei kwam, werd weg geroofd ...

woensdag 27 juni 2018

Een persoonlijke relatie met God? Wat betekent dat?

Een persoonlijke relatie met God? Wat betekent dat?
Toen God alles schiep, zei Hij: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!"(Genesis 1:26)

Dit is wat God in gedachten had toen Hij Adam en Eva schiep. Ze waren alleen in staat om deze taak te volbrengen in een hechte relatie met God. In Genesis hoofdstuk 2 en 3 lezen we dat God door de Hof wandelde en met Adam en Eva sprak.

Deze relatie werd verbroken toen Adam en Eva 'vreemd gingen' ten opzichte van God. Vanaf dat moment was God niet langer de 'liefde van hun leven'. Hun hart ging uit naar zichzelf, naar zonde, naar duisternis, naar Satan. Maar God dank was dat niet het einde. Onmiddellijk beloofde God hen (en ons) dat de relatie hersteld zou worden. En Hij hield zijn belofte! Hij zond zijn Zoon, Jezus, om deze verbroken relatie te herstellen; om ons terug te brengen naar ons doel.

zaterdag 3 februari 2018

Jezus wil geen gelovige hoorders maar gelovige doeners!

Missionair zijn
Onlangs zat ik in de auto op weg naar een bijeenkomst over missionair zijn. Ik was gevraagd om de opening te verzorgen. Onderweg zette ik de cd-speler aan met een CD van Insalvation er in. Het nummer 'Abba Father' was aan de beurt ... Met de woorden die ik op mijn hart had gekregen om te delen nog vers in mijn hoofd, raakte de tekst van dit lied me behoorlijk!

You loved me first, You've chosen me
You stole my heart, You're my destiny
And I stand in awe of You

Hallelujah, I love You, Forever we will be, Forever You and me

Love so divine, Love that remains
Love brought me home, Love is Your name
And I stand in awe of You

Hallelujah, I love You, Forever we will be, Forever You and me

Abba Father, Abba Father, Draw me to Your heart
Abba Father, Abba Father, Hold me in Your arms