woensdag 27 juni 2018

Een persoonlijke relatie met God? Wat betekent dat?

Een persoonlijke relatie met God? Wat betekent dat?
Toen God alles schiep, zei Hij: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!"(Genesis 1:26)

Dit is wat God in gedachten had toen Hij Adam en Eva schiep. Ze waren alleen in staat om deze taak te volbrengen in een hechte relatie met God. In Genesis hoofdstuk 2 en 3 lezen we dat God door de Hof wandelde en met Adam en Eva sprak.

Deze relatie werd verbroken toen Adam en Eva 'vreemd gingen' ten opzichte van God. Vanaf dat moment was God niet langer de 'liefde van hun leven'. Hun hart ging uit naar zichzelf, naar zonde, naar duisternis, naar Satan. Maar God dank was dat niet het einde. Onmiddellijk beloofde God hen (en ons) dat de relatie hersteld zou worden. En Hij hield zijn belofte! Hij zond zijn Zoon, Jezus, om deze verbroken relatie te herstellen; om ons terug te brengen naar ons doel.