woensdag 27 juni 2018

Een persoonlijke relatie met God? Wat betekent dat?

Een persoonlijke relatie met God? Wat betekent dat?
Toen God alles schiep, zei Hij: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!"(Genesis 1:26)

Dit is wat God in gedachten had toen Hij Adam en Eva schiep. Ze waren alleen in staat om deze taak te volbrengen in een hechte relatie met God. In Genesis hoofdstuk 2 en 3 lezen we dat God door de Hof wandelde en met Adam en Eva sprak.

Deze relatie werd verbroken toen Adam en Eva 'vreemd gingen' ten opzichte van God. Vanaf dat moment was God niet langer de 'liefde van hun leven'. Hun hart ging uit naar zichzelf, naar zonde, naar duisternis, naar Satan. Maar God dank was dat niet het einde. Onmiddellijk beloofde God hen (en ons) dat de relatie hersteld zou worden. En Hij hield zijn belofte! Hij zond zijn Zoon, Jezus, om deze verbroken relatie te herstellen; om ons terug te brengen naar ons doel.

Dit is wat Jezus hierover zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. - Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14: 6, Johannes 14: 11-17)

Dit is de waarheid voor iedereen die Jezus als zijn/haar Verlosser, Redder en Heer aanvaard heeft en die de Heilige Geest ontvangen heeft. Als je hebt gedaan, mag je geloven dat de relatie met de Vader is hersteld. "Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een  boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als  het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de  rechtvaardigen. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan." (Psalm 1:1-6)

Toen God je schiep, schiep Hij je naar Zijn beeld, met hetzelfde doel als toen Hij Adam en Eva schiep. Door Christus, en met de Heilige Geest als je helper, kun je weer tot je doel komen! God wil echt een relatie met je hebben. Hij wil deel uitmaken van je leven, elke minuut, elk uur, elke dag, elke nacht. Hij wil dat je alles met Hem deelt: al je gedachten, je gevoelens, je vreugde, je pijn, je zorgen, je behoeften, je plannen. Net zoals wanneer je een relatie met iemand hebt. Als je verliefd bent op iemand, wil je altijd bij deze persoon zijn, wil je samen tijd doorbrengen, met elkaar praten, samen dingen ondernemen, je hart delen met elkaar. God wil hetzelfde van jou! Hij wil alles horen wat er in je hart is en Hij wil ook Zijn hart met jou delen! De Bijbel is Zijn Woord en daarin vertelt Hij over Zijn liefde voor jou, over Zijn plannen voor jou, over hoe je je hart en je leven met Hem kunt delen ...

"Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren." (Johannes 14: 20-21)

En mocht je het gevoel hebben, dat je relatie met God niet is wat het zou moeten zijn, ga dan eens bij jezelf op onderzoek: Wat is er in mijn leven, dat mijn relatie met God in de weg zou kunnen staan? Breng het in gebed bij God. Vraag God of Hij je de weg wil wijzen. Vraag andere Christenen om je te helpen, als dat nodig is.

En heb je niemand die je kan helpen? Voel je dan vrij om het contactformulier in te vullen. Heb je een getuigenis over jouw relatie met God of wil je delen wat jou geholpen heeft in je relatie met God? Fijn als je het wilt delen als reactie onder deze overdenking!

2 opmerkingen:

  1. Ik wil deze gelegenheid gebruiken om de grote profeet te bedanken voor het terugbrengen van mijn huis toen ik leerde dat alle hoop verloren was. Mijn man vertrok naar een andere vrouw en ik ontmoette deze geweldige spreukonderlegger online en ik leg hem mijn situatie uit, na 2 dagen kwam mijn man terug naar mij en hij is nu zoals ik wil dat hij is. Je kunt contact opnemen met de priester voor elk soort spiritueel werk op (arenaofsolutions @ yahoo.com of whatsapp op +2348122910573)

    BeantwoordenVerwijderen
  2. My Name is Mark Schwartz.I will love to share my testimony to all the people in the forum cos i never thought i will have my girlfriend back and she means so much to me..The girl i want to get marry to left me 4 weeks to our wedding for another man..,When i called her she never picked my calls,She deleted me on her Facebook and she changed her Facebook status from married to Single...when i went to her to her place of work she told her boss she never want to see me..I lost my job as a result of this cos i cant get myself anymore,my life was upside down and everything did not go smooth with my life...I tried all i could do to have her back to all did not work out until i met a Man when i Travel to Africa to execute some business have been developing some years back..I told him my problem and all have passed through in getting her back and how i lost my job...he told me he gonna help me...i don't believe that in the first place.but he swore he will help me out and he told me the reason why my girlfriend left me and also told me some hidden secrets.i was amazed when i heard that from him..he said he will cast a spell for me and i will see the results in the next couple of days..then i travel back to US the following day and i called him when i got home and he said he's busy casting those spells and he has bought all the materials needed for the spells,he said am gonna see positive results in the next 2 days that is Thursday...My girlfriend called me at exactly 12:35pm on Thursday and apologies for all she had done thanks be to Great Matatan a powerful spell of (  matatanspell@yahoo.com .  )

    BeantwoordenVerwijderen