zaterdag 25 december 2021

Is er plaats voor Jezus?

Is er plaats voor Jezus in jouw leven? Niet een plaats, niet een beetje plaats, maar wil je Hem alle plaats geven? Mag Hij de hoogste plaats in jouw leven hebben? Het is dé vraag waar alles om draait. De vraag die als rode draad door de hele Bijbel heen loopt. De vraag die ieder mens vroeg of laat zal moeten beantwoorden. Is er plaats voor Jezus in jouw leven?

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lukas 2:6-7) 

Toen de engel Gabriël kwam om Maria te vertellen, dat ze zwanger zou worden en God haar had uitgekozen om via haar Jezus geboren te laten worden als mens, was haar eerste reactie: "Hoe zal dat mogelijk zijn?" (Lucas 1:34) Maar ondanks dat ze het niet begrijpt, geeft ze zich over aan God: "Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord." (Lukas 1:38) 

Er is plaats voor Jezus in het jonge leven van Maria. Maar vanaf het moment dat ze deze keuze maakte, was er direct de strijd: twijfel bij Jozef, veroordeling in de omgeving, geen plaats in de herberg, geen plaats in het koninkrijk van Herodes ... Mensen die niet op dit Kind zitten te wachten! Maar tegelijk ook mensen die er naar uit kijken! Denk aan Simeon en Anna. Of de mensen die Hem direct plaats geven in hun leven als ze Hem ontmoeten zoals de herders of de wijzen uit het oosten. 

Is er plaats voor Jezus? En zo ja, wélke plaats dan? In het hoofdgebouw van je leven? Of ergens achteraf in een bijgebouw?

zondag 28 november 2021

Het evangelie brengen geeft verzet maar brengt ook geloof

Herken je dat? Je leest in de Bijbel en ineens gaan je ogen open voor iets. Je deelt het met iemand, maar de ander kijkt je aan met een blik van: 'is dat nu zo bijzonder?' Of je hebt voor iemand gebeden en diegene ontvangt genezing. Je bent vol de grootheid en goedheid van God. Je deelt je getuigenis met anderen en er ontstaat een hele discussie of die genezing wel echt was, of het niet gewoon psychologisch was, of we zomaar zo voor iemand mogen bidden. Of je bent aan het evangeliseren en mensen beginnen spontaan te vloeken of beginnen een hele tirade over hoe achterlijk het wel niet is om in een god te geloven. Aan de ene kant weet je dat het er bij hoort. Aan de andere kant kan het je maar zo ook ontmoedigen.

Ik werd enorm bemoedigd toen ik las over Paulus in Thessalonica. We lezen in Handelingen 17 dat Paulus aan komt in de stad en dat hij weet dat daar een Joodse synagoge is. Je zou kunnen zeggen, dat er al een kerk aanwezig is. Voor Paulus is het vanzelfsprekend dat hij er naar toe gaat. "En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften." (Handelingen 17:2) Samen de Bijbel in duiken en daarover in gesprek gaan en samen leren. Hoe mooi is dat! 

zondag 19 september 2021

Wees er klaar voor

Wat zijn we er goed in als mensen: elkaar de tent uit vegen! Wanneer de visie van de één niet strookt met de ander, dan zal die ander dat te horen krijgen! En waar dat 'vroeger' beperkt bleef tot een beperkte groep, daar heeft iedereen nu via internet en social media een podium. En als Christenen doen we daar volop aan mee. Allemaal menen we 'de waarheid' in pacht te hebben. En ja, ik steek de hand ook in eigen boezem ... Wat heb ik me vaak laten verleiden tot zinloze discussies ...

Als we om ons heen kijken, dan neemt de verdeeldheid en de verharding toe. Maar als je de Bijbel kent, dan 'overvalt' dit je niet. Want Jezus heeft het aangekondigd!

"En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen." (Mattheüs 24:12)
En Jezus noemt nog vele andere zaken waaraan we de tijd waarin we leven en de gebeurtenissen in de wereld kunnen duiden. Zijn we dus op zoek naar 'de waarheid', laat dan de Bijbel ons beginpunt zijn. En bij Jezus die Zichzelf "de Waarheid" noemt (Johannes 3:16). 

dinsdag 25 mei 2021

God vertrouwen in alle omstandigheden

Achterom kijkenIn een tijd waarin veel activiteiten noodgedwongen anders en kleinschaliger moeten dan in het verleden, en we te maken hebben met tal van beperkende maatregelen, kunnen we als mensen snel weemoedig worden. Al snel kan ons een gevoel bekruipen, dat wat we nu hebben in het niet valt bij de tijd vóór alle beperkingen. Voor we het weten maken de zegeningen uit het verleden ons blind voor de zegeningen uit het heden. En de beloofde zegeningen, die we nog mogen verwachten, zijn al helemaal uit beeld. Zal het ooit nog worden zoals 'vroeger'?

Het is iets van alle eeuwen. En daarom is het goed om via de Bijbel te leren van het verleden. Vanuit het boek Haggaï komen er twee belangrijke lessen naar ons toe. De eerste is, dat het essentieel is om God op de eerste plaats te zetten en te bouwen aan onze relatie met Hem. De tweede is, dat we leren om niet terug te kijken met weemoed, maar met 'geloofsmoed'.

zaterdag 13 februari 2021

Staande blijven in de uitdagingen van het leven

Herken je dat? Dat je in een situatie komt of ineens voor een uitdaging staat, waar je eerste gedachte is: 'Dit is onmogelijk!' of 'Dat ga ik nooit redden!' of 'Dat kan ik echt niet!' of 'Misschien moet ik er maar mee stoppen!' of 'Hiervoor ben ik echt niet geschikt!'

Hele menselijke, en misschien soms ook begrijpelijke, gedachten. Soms ook heel onterecht, omdat we wellicht veel te negatief of klein denken van onszelf. Tegelijk geldt: soms zijn dingen ook écht te groot voor onszelf. En in die situaties mogen we leren van het 'aanvalsplan' van Daniël.